Boka «Se oss» av den anonyme forfatteren Amal Aden inneholder injurierende og urettferdige beskyldninger. Og den gjør integrering av somaliere vanskeligere.

Fatima Madar, -Når man ser på oppslagene i media og ikke minst boken «Se oss», er det ikke rart den norske befolkningen oppfatter at de fleste somaliere er kriminelle individer som slår og omskjærer barna sine, begår alvorlige overgrep og kun utnytter det norske systemet, med andre ord at de tilhører en folkegruppe som blankt nekter å la seg integrere i det norske samfunnet. Jeg spør meg selv: Står det virkelig så dårlig til?

«Se oss» flommer over av alvorlige påstander mot det somaliske folk i Norge; Påstander om misbruk av det norske velferdssystemet, om grove overgrep som omskjæring, mishandling og undertrykking av barn og kvinner. En skjult forfatter med skjulte overgripere og skjulte ofre er uansett ikke lett å forholde seg til. Skuddene flyr fort i alle kanter og ingen vet hvem som skyter eller om skuddene lander der de burde. Dessuten gir boken Frp ubehagelig mye skyts i en debatt de ikke har rett til å eie – for debatten om hvordan innvandrere i samfunnet skal bli en del av det norske samfunnet burde i større grad også inkludere oss som er innvandrere.

Jeg er selv somalier, og som en mengde andre somaliere jeg kjenner, opplever jeg mye av den massive kritikken som injurierende og dypt urettferdig. Måten media slår opp disse sakene på er i høy grad med på å vanskeliggjøre integreringsmulighetene for somaliere i Norge. Mange føler seg uønsket, forhåndsdømt for meninger og holdninger de ikke har og for en oppførsel og en livsstil de ikke kjenner seg igjen i, eller som står i kraftig kontrast til det livet de har og de meningene de faktisk står for. Jeg etterlyser derfor mer nyanserte og dyptgående debatter.

Jeg sier ikke at det ikke finnes somaliere som begår uønskede handlinger, men å tro eller påstå at flesteparten oppfører seg slik er et alvorlig angrep som jeg etterlyser mer belegg for. For finnes det ikke feil blant de andre etniske gruppene i vårt samfunn og også blant etniske nordmenn?

Det er viktig å se ting i en helhet. Jeg vil presisere at somaliere er ikke en ensrettet gruppe, men et broket folkeslag fra et krigsherjet land. De tilhører ulike klaner og har svært ulik sosial bakgrunn. Noen er fra storbyene, andre fra landsbygda. Mange er moderne mens andre bærer med seg gamle og uønskede holdninger. Noen er til og med analfabeter. Enkelte har bodd i Norge i 10-15 år, noen er født og oppvokst og snakker knapt somalisk språk, mens andre har vært her i knappe tre måneder. Med andre ord er vi enkeltindivider i tillegg til å være en folkegruppe.

Frp med Siv Jensen i front bruker «Se oss» som et eksempel for å rettferdiggjøre Frps integreringspolitikk eller mangel på sådan. Forstå meg rett. Jeg er mot omskjæring, mot mishandling av barn, mot at mennesker skal utnytte trygdesystemer eller stiller seg utenfor det norske samfunnet. Jeg er for at somaliere kommer seg i jobb, for at de får seg en utdannelse, for at de lærer seg språket og blir integrert, for at man skal sette grenser og stille krav.

Men jeg er mot utsagn som nører opp under fordommer mot enkelte minoritetsgrupper, og som slår et helt folkeslag i ansiktet uten å se nyanser. Jeg mener at vi også må sette ord på den styrken det flerkulturelle samfunnet representerer. Vi må arbeide for å bygge bruer som det faktisk er mulig å bevege seg over slik at vi kan løse konfliktene på en konstruktiv måte. Vi må arbeide for en større dialog mellom ulike grupper, klargjøre regler og gi nødvendig informasjon.

Det finnes faktisk somaliere som meg. Et aktivt og engasjert menneske som deltar i debatten om hvordan samfunnet skal bygges. Jeg tygger ikke khat, jeg har en god utdannelse og jobb. Jeg snakker norsk like godt som naboen min og jeg er imot omskjæring, mot mishandling, mot trygdemisbruk. Fortjener jeg og andre somaliere som lever som meg å bli generalisert i utallige sammenhenger både gjennom media og via politiske ytringer? Vil dette hjelpe oss på veien til å skape et godt og inkluderende samfunn, eller vil det være med på å skape enda større avstand mellom ulike innvandrergrupper og nordmenn?

Fatima Al Madar

http://www.dagsavisen.no/meninger/article380283.ece

U dhaaf Halcelis

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Beddel )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Beddel )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Beddel )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Beddel )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: