Velferdssystemet kan passivisere

Krigsbakgrunn. 
Hussain Adib rister på hodet. Læreren på Vestli skole i Oslo og leder av Somalisk Velferdsforening forstår ikke at Amal Aden vil ramme en hel gruppe. Han mener at somaliere som sliter, må forstås på bakgrunn av at de kommer fra et krigsrammet land, og at den norske kulturen er ny og fremmed for dem.
– Det tok tid for dere å få likestilling, og det var ikke lett, var det vel? Det vil ta tid for oss. Integrering tar tid. Informasjon er viktig. Unge mennesker skal ikke tilbys sosialhjelp, men utdannelse og arbeid. At noen får barn for å melke penger av staten, mener Hussain er en uhyrlig påstand. Selvfølgelig kan somaliere som nordmenn og andre være utsatt for vold og isolasjon, sier han, men slår fast: – Barn som er isolert, klarer seg dårlig. Barn som er integrert, klarer seg godt. 

Bashe Musse, sentral lederskikkelse blant somaliere i Norge, mener at de som utnytter trygdesystemet, trenger hjelp til å forstå hvordan det norske samfunnet fungerer.

Toneangivende somaliske menn mener somaliere som utnytter trygdesystemet og er imot integrering, trenger hjelp til å forstå det norske samfunnet.OLGA
Somalisk kvinne hardt ut mot eget miljø.
Bashe Musse er litt enig i Amal Adens flengende kritikk mot somaliere i Oslo. I boken Se oss hevder Aden at velferdssystemet kan virke passiviserende på somaliere (se faktaramme).

– I Norge får man penger uansett, selv om man ikke har jobb. Hvis man vet det, men ikke forstår hvordan samfunnet virker og hva som er hensikten med sosialstønaden, kan noen utnytte trygdesystemet, sier han.

Frustrerte.
Musse og andre profilerte somaliske menn Aftenposten har snakket med, avviser ikke at noen utnytter trygdesystemet med å få mange barn, “skiller” seg på papiret for å få ut mest mulig trygd, tygger khat i stedet for å ta lavstatus-jobber, bruker vold mot kvinner og barn, gifter bort unge døtre. Men de er frustrerte over at kritikken rammer alle – når den gjelder noen. De minner om at også somaliere er individer.

– For noe tøv å påstå at somaliere ikke vil la seg integrere. De aller fleste vil det, selv om noen er redde for endring, redde for å miste det de har, sin kultur og religion, akkurat som endel nordmenn frykter de fremmede som kommer hit. Integrering er en smertefull prosess, sier Musse.

Forstår ikke systemet.
Myndighetene må fortelle dem om mulighetene som finnes her – så må somaliere selv klare jobben. Endel forstår rett og slett ikke systemet, mener han. Musse tror ikke noen har som mål å utnytte systemet, men at det blir en strategi for noen. De bør strafforfølges. Integreringen blir feilslått når somaliske flyktninger blir sendt rett til luksustilværelse på hoteller og utbetaling på sosialkontoret.

Ahmed Siyad, aktiv for integrering, som blant annet var med på å lage rapporten “Somaliere i Norge, noen erfaringer” (2006), er lei av medieoppslagene som kritiserer alle somaliere.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken. Den fører ikke frem, den hjelper ikke dem som sliter. Jeg har funnet ut at jeg bidrar best til “integrering” av meg selv og mine barn ved å dra til Hardangervidda i helgen, så slipper jeg kanskje å lese noe som helst om dette, sier Siyad.

Krigsbakgrunn. 
Hussain Adib rister på hodet. Læreren på Vestli skole i Oslo og leder av Somalisk Velferdsforening forstår ikke at Amal Aden vil ramme en hel gruppe. Han mener at somaliere som sliter, må forstås på bakgrunn av at de kommer fra et krigsrammet land, og at den norske kulturen er ny og fremmed for dem.

– Det tok tid for dere å få likestilling, og det var ikke lett, var det vel? Det vil ta tid for oss. Integrering tar tid. Informasjon er viktig. Unge mennesker skal ikke tilbys sosialhjelp, men utdannelse og arbeid.

At noen får barn for å melke penger av staten, mener Hussain er en uhyrlig påstand. Selvfølgelig kan somaliere som nordmenn og andre være utsatt for vold og isolasjon, sier han, men slår fast:

– Barn som er isolert, klarer seg dårlig. Barn som er integrert, klarer seg godt

Source: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2613948.ece

U dhaaf Halcelis

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Beddel )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Beddel )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Beddel )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Beddel )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: