Hawala-rapport sendt til Kreditttilsynet


Finansdepartementet har i dag sendt Økokrims rapport av 26. oktober 2007 om uformelle verdioverføringssystemer til Kredittilsynet. Departementet ber om Kredittilsynets vurdering av rapporten, særlig vurderingen av de to hovedpunktene Økokrim angir for hvordan myndighetene kan forholde seg til uformelle verdioverføringssystemer.

– Det vil blant annet være viktig å få Kredittilsynets vurdering av i hvilken grad endringer i regelverket vil gjøre det lettere for ulike innvandrergrupper å bruke lovlige kanaler til å sende penger til opprinnelseslandet, den faktiske muligheten for å føre tilsyn med slik betalingsformidling, risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering gjennom foretak som har myndighetenes tillatelse til å drive betalingsformidling med utlandet, inkludert forholdet til våre internasjonale forpliktelser etter FATF-anbefalingene og EØS-regler (hvitvaskingsdirektivet), og konsekvenser for tilliten til konsesjonssystemet som det kan medføre, sier statssekretær Ole Morten Geving.

– Denne vurderingen vil gi et grunnlag for de avveininger som må gjøres og eventuelt videre oppfølging, sier Geving.

Departementet ber om Kredittilsynets vurdering innen 15. september 2008.

Les mer hos Finansdepartmentens hjemmeside.

U dhaaf Halcelis

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Beddel )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Beddel )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Beddel )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Beddel )

Connecting to %s

%d bloggers like this: