En gladsak fra Somalia

Oslo(somaliland.no) Torsdag ble en rapport om omskjæring av somaliske kvinner presentert på et seminar i DU

Professor Aud Talle synes det er nedslående at den positive forandringen som har skjedd innen kvinnelig kjønnslemlestelse ikke blir trukket frem.

– Du har intervjuet 33 somaliske kvinner. Konklusjonen er at få, om noen, omskjærer sine døtre etter at de er kommet til Norge.
Hvorfor?

– Mange har traumatiske minner fra dette. Når de kommer i eksil, blir det ikke nødvendig at døtrene deres skal gjennomgå denne smerten. Samtidlig er de blitt mer religiøse, men det er en opplyst religiøsitet der de leser mer i Koranen og har sett at dette ikke inngår som en del av islam.

– Er du sikker på at svarene stemmer?

– det skinner litt igjennom der jeg er skeptisk. Men de kvinnene jeg har intervjuet, argumenter godt mot praksisen.

– kan regjeringen nå avblåse handlingsplanen sin mot kjønnslemlestelse?

– Nei, men om jeg skal være kritisk til handlingsplanen, så synes jeg at den ikke tar inn over seg den faktiske situasjonen, nemlig at tiltakene som er iverksatt gjennom dialog og kunnskapsoverføring har flat i fruktbar jord. De videre tiltakene bør målrettes mot risikogrupper,. Etnisk tilhørighet blir for grovt, samtidig som det stigmatiserer en hel gruppe.

– Etter å ha intervjuet ti omskjærere i Somalia konkludert NRK med at de hadde omskåret 185 norsk—somaliske jenter i løpet av de siste tre årene. Du har intervjuet 80 omskjærere og mener NRKs tall er alt for høye?

-Ja. Vi intervjuet også tre av dem som NRK intervjuet. Ingen har omskåret jenter fra utlandet.
Man ser av spørsmålsstillingen til NRK at veldig mange svar er lagt i munnen deres, samtidlig som journalisten ikke kjenner samfunnet. Så NRK kan være feilinformert, selv om omskjærerne ikke har løyet bevisst. Det er helt utrolig at myndighetene umiddelbart reagerte med tiltak uten at informasjonen ble kvalitetssikret. Når barne – og likkestillingsministeren nå kommer med en handlingsplan, som ikke er forankret i hva som faktisk skjer jeg det er interessant.

Kilde morgenbladet

U dhaaf Halcelis

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Beddel )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Beddel )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Beddel )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Beddel )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: