Tusener fikk bli nordmenn


Ifjor fikk nesten “alle” som søkte bli norsk statsborger.

De siste årene har flere valgt norsk statsborgerskap istedenfor tidligere statsborgerskap, melder UDI.

Rundt 14.400 personer fikk norsk statsborgerskap i 2007, mot 11.000 året før.

– Stadig flere flyktninger og innvandrere, som har bodd i Norge i mange år, velger å bli nordmenn. Med dette signaliserer de at de vil bidra videre til utviklingen av det flerkulturelle Norge med samme rettigheter og plikter som nordmenn har, sier UDI-direktør Ida Børresen.

“Alle” fikk innvilget søknaden
I 2007 søkte i overkant av 15 000 personer norsk statsborgerskap I 2006 søkte langt flere oim norsk statsborgerskap, 18.000, men færre fikk innvilget søknaden.

Økningen i antall personer som i 2007 fikk norsk statsborgerskap skyldes ifølge UDI flere forhold. For det første har det de siste årene vært en økning i antall personer som har søkt norsk statsborgerskap. For det andre har en generell styrking av saksbehandlingskapasiteten i UDI ført til at flere søknader ble behandlet i 2007.

Flest irakere
Personer med irakisk bakgrunn utgjør den største gruppen som i 2007 fikk norsk statsborgerskap. Deretter følger somaliere, serbere, iranere og afghanere.

U dhaaf Halcelis

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Beddel )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Beddel )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Beddel )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Beddel )

Connecting to %s

%d bloggers like this: